Galib Said Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/02/2015 0

Galib Said Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Alemdar’ın maiyyetinde bulunan Rusçuk yaranındandır. Yaş ve Ziştovi mukalemelerinde vak’alar kâtipliğinde bulunarak konuşma mazbatalarını (Revabitü’l-Ukud) adı ile toplamıştır ki basılmıştır. İstanbul’da yetişen akıllı vezirlerden ve yeniciliği seven bir zattır. Mülki ve siyasi bir çok vazifelerde bulunarak güzel hizmetler yapmıştır. 1244 (1829) tarihinde Balıkesir’de vefat etmiştir. Eserlerinden (Fransa Sefaretnamesi) sonradan (Edebiyat-i Umumiye Mecmuası) ile neşr olunmuştur. Divançesi varsa da basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.