Es’ad Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/18/2015 0

Es’ad Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zamanımız tarih yazarlarının mütefekkirlerinden müdekkik bir zat olup Amasyalıdır. Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra tayin olunduğu me’muriyetlerde güzel hizmetlerde bulundu. Son me’muriyeti olan A’yan Meclisi Tahrirat Mümeyyizi iken genç denecek bir yaşta vefat ederek Erenköy’ünde «Sahra-yı Cedid» kabristanına defn edildi. Tayin edildiği Medresetü’l-Vaizin «islam Tarihi» ve «Dinler Tarihi» müderrisliği esnasında yazıp tertib ettiği iki eseri aşağıdadır:

  • — Tahlili ve Tenkidi Tarih-i islam
  • — Tahlili ve Tenkidi Tarih-i Edyan.

Bu iki eser isimleri müsemmalarına muvafık ilmi ve tarihi kıymeti haiz eserlerden olup dilimizde bu sahada henüz benzerleri görülmemiştir. Tamamlanmalarına ömrü vefa etmediğine ilim namına teessüf olunur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.