Edib Mehmed Emin Efendi (Vak’a-nüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/18/2015 0

Edib Mehmed Emin Efendi (Vak’a-nüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Rikab-ı Hümayun teşrifatçısı ve vak’anüvis vekili olup (Tarih-i Edib) adı ile yazdığı tarihi İstanbul olaylarını ihtiva eder. Çünkü 1202 (1788) senesinde Enveri Efendi asaleten vak’anuvis olarak ordu ile gidip 1206 (1792) senesine kadar Ordu’nun vak’alarını yazdığı gibi Edib Efendi de o zaman Rikab-ı Hümayunda teşrifatçı ve vak’anüvis vekili olarak Diğer vak’aları yazmıştır.

«Meclis-i cennat-i Firdevs’e nedim olsun Edib»

mısra’ının delaleti olan 1216 (1801) da vefat ederek Fındıklı’da Peri-Zade Hatun Camii avlusunda defn edilmişse de yolun genişletilmesi ve düzeltilmesinde oğlu Süleyman Necib Efendi ile beraber kalan kemikleri Üsküdar’da Nuh Kuyusu’na nakledilmiştir. Şiirde de kabiliyetlidir.

Hal tercemesi mütehassıslarından İsmet Efendi’nin rivayetine göre Fındıklı civarındaki Hatuniye Kabristanında medfundur. (Divan)ı ile ahlak ilmi ve muhadarattan (Ravzatü’l-Hikem fi Ahlaki’l-Ümem) isminde eserleri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.