Emin Ahmed Bey (Muhammed Emin Fehmi Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/22/2015 0

Emin Ahmed Bey (Muhammed Emin Fehmi Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin meşhurlarından olup İstanbul’ludur. Neş’eti 1283 (1867)dedir. Mezun olduğu Tıbbiye Mektebinde muallim iken genç denecek bir yaşta 1286 (1868) tarihinde vefat etmiştir. Eyyüb’te medfundur. Terceme ettiği (Mehalik-i Şebabet) ve te’lif ettiği (Hıfzı’s-Sıhha) isim­lerinde tıbba alt eserleri vardır. (Hıfzı’s-Sıhha) iki kısım üzerine mürettep olup mukaddimesinde tıb tarihine dair vakıfane malumat vardır. 1287 (1870)’de basılmış (Hakayik-i Tababet) adındaki eseri (Hıfzı’s-Sıhha) adlı eserinin mukaddimesi makamındadır. Bir de (Saadet-i Ümem) isminde bir risalesi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.