Edip Cansever kimdir? Hayatı eserleri

kihaes 11/24/2021 0

Edip Cansever kimdir? Hayatı eserleri: (1928) Türk, şair. Kendine özgü imge anlayı­şıyla, Kapalı Şiir akımı içinde, düşün­ceye ağırlık veren, çağdaş yaşamı irdeleyen şiirler yazmıştır. İstanbul’da doğdu. Kumkapı Ortaokulu’nda başladığı ortaöğrenimini, 1946’da İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Girdiği Yüksek Ticaret Okulu’ nu bitirmeden ayrıldı. 1950’de Kapalıçarşı’da turistik eski eşya ticaretiyle uğraşmaya başladı. 1975 yılından sonra ise yalnızca şiirle uğraştı. İlk şiiri 1 Mart 1944’te İstanbul dergisinde yayımlanmıştı, İstanbul, Yücel, Fikirler, Edebiyat Dünyası dergilerinde yayımlanan gençlik şiirlerini İkindi Üstü (1947) adlı bir kitapta topladı. Arkadaşla­rıyla birlikte, sekiz sayı çıkardıkları Nokta dergisi (15 Ocak 1951-15 Kasım 1951), şiirinin yeni bir evreye giriş dönemine rastlar. İlk kitabından yedi yıl sonra yayımladığı Dirlik Düzenlik’te kendisine özgü bir şiir evreni kurduğu görülür. Sürekli yazan, yayımlayan bir şair olarak otuz yıla yakın bir süre ilgileri hep üstünde tutmuş, şiirlerinin yanı sıra şiir üzerine yazdıkları, söyledikleri ile de tartışmalara neden olmuştur.

1958’de Yerçekimli Karanfil adlı
kitabıyla Yeditepe
Şiir Armağanı’nı kazandı. 1976’da yayımlanan Ben Ruhi Bey Nasılım kitabıyla
1977 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü, 1981’de bütün şiirlerini topladığı Yeniden ile de aynı yılın Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Bireyin arayışlarını, umutsuzluklarını, uyumsuz­luğa
varan yaşam ilişkilerini yansıtmaya çalışmıştır.
Çevresindeki insanların yaşayışlarını etkileyecek, dün­yaya
bakışlarım değiştirecek bir şiirin aranışı içinde, kapalı bir imge anlayışına
yaslanan, bu yüzden de yadırganan, “anlamsız” diye nitelenen yapıtlar
ver­miştir. Şiirin yazılıp bittikten sonra şairden
kopacağı­na, belirlenmesi için okurun da çaba
göstermesi gerektiğine inanmıştır. Şiirselliği düşüncenin alaca bölgelerinde
ararken kapalı söyleyişlerin sınırında dolaştığı olmuştur. Çağdaş şiir
akımlarındaki gelişme­lerle birlikte,
yazdıklarının büyük oranda aydınlığa çıktığı görülmüş ve bir düşünce şairi
olarak nitelen­miştir.

Edip Cansever Eserleri:

 1. İkindi
  Üstü, 1947;
 2. Dirlik
  Düzen­lik, 1954;
 3. Yerçekimli
  Karanfil, 1957;
 4. Umutsuzlar
  Parkı, 1958;
 5. Petrol,
  1959;
 6. Nerde
  Antigone, 1961;
 7. Tragedyalar,
  1964;
 8. Çağrılmayan
  Yakup, 1966;
 9. Kirli
  Ağustos, 1970;
 10. Sonrası
  Kalır, 1974;
 11. Ben
  Ruhi Bey Nasılım, 1976;
 12. Sevda
  ile Sevgi, 1977;
 13. Şairin
  Seyir Defteri, 1980;
 14. Yeniden,
  1981;
 15. Bezik
  Oynayan Kadınlar, 1982;

Bütün
Şiirleri’ni içeren dizi kitapları;

 1. Yerçekimli
  Karanfil, 1982;
 2. Şairin
  Seyir Deften, 1982.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.