Mahir Canova kimdir? Hayatı eserleri

kihaes 11/24/2021 0

Mahir Canova kimdir? Hayatı eserleri: (1914) Türk tiyatro yönetmeni. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nün ye­tiştirdiği ilk kuşak tiyatrocularındandır. 30 Aralık 1914’te Kavala’da doğdu. 1935’te Balıkesir Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Kısa bir süre Eskişehir’de ilkokul öğretmenliği yaptı. 1936’da An­kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Hindoloji ve Alman Filolojisi bölümlerinde oku­duktan sonra 1937’de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1939’da Cari Ebert’in yö­nettiği Gülünç Kibarlar’da sahneye çıktı. 1941’de Konservatuvar’ın Yüksek Dönem’ini bitirdi; Devlet Tiyatrosu’nun o günlerdeki çekirdeği niteliğindeki Tatbikat Sahnesi’nde Ebert’in asistanlığına ve Konservatuvar meslek dersleri öğretmenliğine atandı. 1942­1945 arasında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde tiyatro dersleri verdi, öğrencileriyle çeşitli oyunlar hazırladı. O günlerde Tatbikat Sahnesi’nde sahneye koyduğu Bizim Şehir’in Enstitü’de de gösterilmesini sağladı. Bu oyundan çok etkilenen öğrenciler bir gecede Bizim Köy adlı bir oyun yazıp hazırladılar, tiyatro sanatçılarına bir karşılık olarak sundular.

Mahir Canova 1950’de Ankara Radyosu’nun sanat so­rumlusu oldu. 1960’a değin Mikrofonda Tiyatrs, Devamı Yarın gibi programların ve Çocuk Saati’nin oyunlarını mikrofona koydu. Devlet Tiyatrosu’nda başrejisörlüğe yükseldi. Bu arada İstanbul’da Küçük Sahne, Kent Oyuncuları gibi topluluklarda da zaman zaman konuk yönetmenlik yaptı. Anıtkabir’deki ses ve ışık gösterisi için Orhan Şaik Gökyay’ın hazırladı­ğı metni mikrofona uyarladı ve yönetti. 1972’de sahneye koyduğu 101. oyun nedeniyle Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda kendisine bir onur plaketi verildi. Bergama kasabası da Bergama kermeslerine yaptığı katkıdan ötürü Canova’ya hemşerilik beratı verdi.

Mahir Canova 1978’de sahneye koyduğu Midas’ın Kördüğümü’nden sonra Devlet Tiyatrosu’ndan emekli oldu. 1981’de Milli Güvenlik Konseyi kontenjanın­dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi. 1983’te Şen Kadınlar’ı sahnelemek üzere yeniden Devlet Tiyatro-su’na döndü. 1984’te İstanbul Sanat Festivali için Lysistrata oyununu hazırlamakla görevlendirildi.

Mahir Canova 1939’dan başlayarak çeşitli yabancı ülke­lerde tiyatro incelemelerinde bulunmuş, kurslara ka­tılmıştır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde 1950-1974 arasında başkanlık, 1941’den 1978’e değin de sürekli meslek öğretmenliği yapmıştır. Devlet Tiyatrosu’nda, kendisini izleyen kuşaklardaki hemen bütün oyuncuların öğretmeni olan Canova böylece, sahneye koyduğu oyunlardan başka eğitim alanında da Türk tiyatrosuna önemli bir katkıda bulunmuştur.

Mahir Canova Eserleri:

Oynadığı
O
yunlar:

 1. Gülünç Kibar­lar, 1939;
 2. Julius Caesar, 1942;
 3. Euripides, 1944;
 4. Faust, 1946;
 5. Şamdancı, 1948;
 6. Size Öyle Geliyorsa Öyledir, 1948;
 7. Antigone, 1949;
 8. Yalancı, 1949;
 9. Dünya Gözüyle, 1950.

Yönettiği
Oyunlar:

 1. Küçük
  Şehir, 1945;
 2. Yanlışlıklar
  Ko­medyası, 1946;
 3. Köşebaşı, 1946;
 4. Köroğlu,
  1948;
 5. Fatih,
  1953;
 6. İstanbul
  Efendisi, 1962;
 7. Batak,
  1972;
 8. Midas’ın
  Kördüğümü, 1978;
 9. Şen
  Kadınlar, 1983.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.