EBÛ ZEYD EL-BELHÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl, değerli bir âlimdir. (322) de vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i   İlmîsi:  Ebû Zeyd, fâdıl, eski ve yeni ilimlere muttali’ bir zâttır. Müellefâtında felâsife tarîkına münselik idi. Maahâzâ üdebâya daha yakın idi. Terceme-i hâline dâir Ebû Sehl Ahmed b, Ubeydu’llah tarafından bir eser te’lif edilmiştir.

Müellefâhtı: Ve saire.

Me’haz:  Buğyetü’l-Vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.