Ebu Saidi’l-Hudri hayatı hakkında bilgi

kihaes 04/29/2014 0

Ebu Saidi’l-Hudri hayatı hakkında bilgi: Künyesi ile meşhur olmuştur. İsmi Sa’d İbn Mâlik İbni Sinan’dır. Medinelidir ve Hazrec kabilesindendir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den çok hadîs ezberliyenlerdendir. Rivâyetlerinin sayısı 1170’dir. Müksirun’dandır. Sahâbe’nin meşhur ve fâzıl olanları arasında yer alır. Uhud Savaş’ında küçük olduğu için gazveye katılamadı. Katıldığı ilk gazve Hendek’tir. Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’la onüç kere cihâda katılmıştır.

Ebu Saidi’l-Hudrî Ashabın gençleri arasında en fakih olanı idi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e “Allah yolunda kınayanların kınamasına aldırmama” şartı ile biat edenlerdendir. Uhud Savaşı’nda babası şehid olmuş, kendilerine mal mülk de bırakmadığı için maddi sıkıntı içinde kalmışlardır. Bir ara Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan yardım talebetmek için huzuruna çıkar, ancak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ebu Said’i görür görmez “istiğna”yı tavsiye eder, o da istemeden geri döner. Ebu Said Medîneli olmasına rağmen Suffa Ashabı’ndandır. Bu fakirliğin bir sonucu olabilir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den, babasından, anne bir kardeşi Katâde İbnu Nu’mân’dan, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Osman, Ali, Zeyd İbnu Sâbit gibi birçok sahâbe (radıyallahu anhüm)’den rivâyette bulunmuştur. Kendisinden de oğlu Abdurrahman, zevcesi Zeyneb Bintu Ka’b, İbnu Abbâs, İbnu Ömer, Cabir, Zeyd İbnu Sâbit gibi pek çok sahâbe ve İbnu’l-Museyyib, Ata, İkrime, Mücâhid, Ebu Câfer el-Bâkır vs. pekçok Tâbiîn hadîs rivâyet etmiştir.

Ebu Saidi’l-Hudrî (radıyallahu anh) “Hadîs rivâyet edin, çünkü hadîs, hadis’i tahrîk eder” derdi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den de: “Halktan korkup hakkı söylemekten kaçınmayın, bildiğiniz ve gördüğünüz hakkı söyleyin” hadîsini rivâyet ederdi. Der ki: “Bu hadîs beni, bineğime atlayıp Muâviye (radıyallahu anh)’ye kadar gidip kulaklarını doldurmaya sevketti. (Söyleyeceklerimi söyledikten) sonra geri döndüm”. Kendisine “Ne mutlu, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı görme ve sohbetinde bulunma şerefine erdiniz” dendiği zaman: “Sen bilmezsin O’ndan sonra biz fena işler yaptık” cevabını verir.

Ebu Sâdi’l’-Hudrî’nin ölüm tarihi üzerinde pek çok ihtilaf mevcuttur. Umumiyetle kabul edileni hicrî 74 yılıdır. Zehebî, öldüğü zaman 86 yaşında olduğunu söyler.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin

Yorumlar kapalı.