Cabir İbnu Abdillah hayatı hakkında bilgi:

kihaes 04/29/2014 0

Cabir İbnu Abdillah hayatı hakkında bilgi: Câbir İbnu Abdillah İbni Harâm el-Ensârî es-Sülemî. Üç ayrı künyesi vardır: Ebu Abdillah, Ebu Abdirrahmân ve Ebu Muhammed. Medînelidir ve Hazrec kabîlesindendir. Hz. Peygamber’den çok hadîs rivâyet eden sahâbilerdendir (muksirun) 1540 hadîs rivâyet etmiştir. Babası da kendisi de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’la çokça sohbette bulunmuştur. İkinci Akabe biatına babasıyla katılmıştı, ancak henüz çocuktu. Bedir Savaşı’nda gazilere su verdiğini kendisi anlatır. Bir rivâyette de: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 21 gazveye şahsen katıldı, ben bunlardan 19’una iştirak ettim” der. Bir başka rivâyette de: “Bedir ve Uhud gazvelerine katılmama babam mâni oldu, babam öldürüldükten sonra hiçbir gazveden geri kalmadım” der. Hz. Ali ile Sıffin’e katılmıştır.

Câbir İbnu Abdillah Mescid-i Nebevî’de bir ilim halkası kurup, orada talebelerine rivâyette bulunmuştur. Kendisinden Muhammed İbnu Ali İbni’l-Hüneyn, Amr İbnu Dinâr, Ebu’z-Zübeyr el-Mekkî, Atâ, Mücâhid vs. birçok kimse hadîs rivâyet etmiştir.

Câbir (radıyallahu anh) bıyığını kısa keser, sakalını sarıya boyardı. Salebet-i diniyesi hep hakkı söylemeye sevketmiş, hakkı ketmedenleri kınamaktan çekinmemiştir. Bir sefer sırasında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e devesini satmış, Medîne’ye kadar binmeyi şart koşmuştu. Bu “deve hâdîsesi” vesilesiyle Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın kendisine yirmi beş kere istiğfarda bulunduğunu söyler.

Câbir İbnu Abdillah, ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiştir. Medine’de en son vefat eden sahâbidir. Öldüğünde 94 yaşında idi. Haccâc’ın kendisi için cenâze namazını kılmamasını vasiyet etmiştir. Fakat o cenâzeye katılmıştır. Ölüm tarihi ihtilaflıdır. 73, 77, 78 hicri.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin

Yorumlar kapalı.