EBU HİLÂL EL-ASKERÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Hasen b. Abdi’llâh b. Sehl el-Askerî, muktedir bir âlimdir. (395) târihle­rinde berhayat bulunmuştur.

Mevki-i  İlmisi :

Ebu Hilâl, Müfessir, fakîh, şiir ve edeble müştehir, âlicenap bir zattır. Ebû Ahmed el-Askerî’nin tilmizlerindendir. Kendisinden Ebû Sa’d es-Semmân ve sâire rivayette bulunmuşlardır.

Müellefâtı :

Me’haz: Buğyetü’l-Vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.