Ebu Avane kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 05/08/2014 0

Ebu Avane kimdir? hayatı ve eserleri: Ya’kûb İbnu İshâk İbni İbrahim İbni Yezîd el-İsferâyîni (130/845-316/928). Aslen Neysâburludur. Müslim’in Sahîh’i üzerine yazmış bulunduğu es-Sahîhu’l-Müsned(bâzı kaynaklarda el-Müsnedü’s-Sahîh) adındaki müstahreci ile meşhurdur. Bu Müsned’de Müslim’in Sahîhi’nde bulunmayan pek çok ziyâde hadîsin yer aldığı kaynaklarda zikredilir.

Ebû Avâne kendisini hadîse vermiş ve bu maksadla çok yer dolaşmış bir âlimdir. Uğradığı yerler arasında Şam, Mısır, Basra, Fâris, Kûfe, Vâsıt, Hicâz, el-Cezîre, Yemen, İsfehân, Rey sayılır. Zehebî, onun hakkında: “Dünyayı dolaşmıştı” der. Hâfız, İmam, Sika (güvenilir) vasıflarıyla muttasıftır. Hadîste olduğu kadar fıkıhta da ün yapmıştır. Şâfiîdir. İmâm Şâfiî’nin kitaplarını ve mezhebini İsferâyin şehrine ilk defa Ebû Avâne’nin soktuğu belirtilir. İlmi kadar ibâdet ve zühtü de takdîr görmüştür.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin

Yorumlar kapalı.