Dürri Süleyman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/12/2015 0

Dürri Süleyman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şairlerden ve riyaziyenin [Nücum – Hey’et (Astronomi)] şubesi mütehassıslarından bir zat olup müderrislerden Şumnu’lu Tayyib Efendi’nin oğludur. Tahsilini İstanbul’da ikmal ederek 1266 (1849) da Mektubi-i Sadr-ı Ali Hulefalığına (Sadr-ı A’zamlık Genel Sekreterliği Katibliğine) tayin edilmiştir. Nücum’dan «ahkam-ı külliye»ye lazım olan kısımları beyan eden (Camiu’l-Kavaid ve Netayicü’l-Fevaid) isminde Türkçe bir eseri ve (Tuhfe-i Vehbi)ye (Güher-i riz) isminde bir naziresi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.