Ceyhun Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ceyhun Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin çalışkanlarından olup binbaşı rütbesinde iken 1314 (1897) tarihinde Tesalya’da memuriyeti esnasında Yenişehir’de vefat etmiştir. (Mir’atü’s-Sıhhati fi Ahkami’l-islamiye) ismindeki Türkçe eseri ahkam ve evamir-i İslamiye’nin tıbba tatbiki vadisinde yazılan güzide eserlerdendir. Fransızca olarak (Precsptes religieux des Musulmans au vue de I’hygiens) ismi ile kaleme aldığı risalesi bu vadide mütalaaya şayan tıbba ait faydalı eserlerdendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.