Dayezade Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/16/2015 0

Dayezade Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İhlas ve dikkat sahiblerinden tarihçi, orta derecede bir alim olup İstanbul’ludur. Gelişi güzel bir tahsilden sonra devlet hizmetine girerek Rumeli Eyaleti Defterdarlığı Kethüdalığına kadar yükseldi. 1156 (1743) tarihinde Kars Kalesinde mahsur kalanlar arasında kaldı. Eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

  • — (Selimiye) : Edirne’deki Sultan ikinci Selim Camii’nin vasıflarına dair istifade edilebilir bir eserdir.
  • — (Şerru’l-Vesvesi Fi Hayli’t-Tahmasi).
  • — (Cami’u’l-Menasik Li’r-Ragibi’n-Nasik).

Bu iki eserini birinci eserinde beyan ediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.