Dara I kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Dara I kimdir? Hayatı hakkında bilgi: (Büyük) Pers Kralı (MÖ 521-486) Sirrus’un ölümünden sonra yerine kendini beğenmişliğiyle tanınan oğlu Kambysses geçmiş, Mısır’ı fethettikten sonra da kendisini firavun ilan etmişti. Kambysses kendisinden beklenecek biçimde 522’de intihar etti. Bir yıl sonra, aman­sız bir iktidar savaşını izleyerek Sirrus’un da­madı Dara, kral oldu. Büyük hükümdar da Sirrus gibiydi: Hem imparatorluğu genişletme­ye kararlı, hem de hükümete ve memlekete ye­nilikler sokmakta telaşlı. Bunlardan biri, imparatorluğun en uzak sınırıyla bağlantıyı sağ­layacak bir yol yapmaktı. Kral Yolu adı veri­len bu yol, Anadolu’nun batısındaki Efesus (bugünkü Efes)’tan başlıyor, İran körfezi’nin kuzeyine pek uzak olmayan, Orta İran’daki Susa’ya kadar uzanıyordu. Uzunluğu 2400 km.’yi aşıyordu.

Dara, imparatorluğu yirmi bölgeye böldü, bunlara Satraplık adını verdi. Başlarına da yö­netimi sağlayan Satrap’lar atadı. Satrap’lar ge­nellikle yerel halktan seçiliyordu. Her vali, merkezi hükümetin başı olarak krala karşı so­rumluydu. Ama kendi kendine yönetimde de büyük yetkilere sahipti. Bu arada Dara çok iyi örgütlenmiş bir gizli polis ağıyla Satrapları de­netim altında tutuyordu.

490’da Dara, Batı Anadolu’daki İyonları ayaklanmaya kışkırtan Atina’ya karşı savaş aç­tı. Artafernes ve Datis adında iki kumandanın komutasındaki büyük bir ordu, Maraton’da Atinalılar tarafından yenilgiye uğratıldı. Dara yılmayıp ikinci bir sefere hazırlanırken, öldü.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.