Miltiyades kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/19/2015 0

Miltiyades kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Atinalı general (MÖ 540-489) MÖ 490 yılında Maraton Savaşı’nda Pers Kralı Darius I’in büyük ordularını yenmek onu­ru, küçük şehir devleti Plateae’nında yardımıy­la Atinalı general Miltiyades’e ait oldu. Bu savaş tarihte önemli bir dönüm noktası sayılır, çün­kü Perslilerin Avrupa’ya geçmeleri önlendi. Miltiyades’in yaşam öyküsü pek az bilinmekle birlikte, büyük savaştan önce Perslilere daya­nabilecek on generalden biri olarak seçildiği ma­lumdur. Büyük gün gelip çatınca da üstün taktikleri, büyük cesareti ve esinliği, düşmanı bozguna uğratmasına yetti.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.