Daniel De Leon kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

Daniel De Leon kimdir? Hayatı ve eserleri: (1852-1914) ABD’li sendikacı ve siyaset adamı. Ülkesindeki işçi hareketinin önderlerindendir. Antiller’de Curaçao’da doğdu, 1914’te öldü. 1865-1871 arasında Hollanda ve Almanya’daki üni­versitelerde dilbilim, tarih, felsefe ve matematik eğiti­mi gördü. 1872’de New York’a gitti. Bir süre, bir İspanyolca gazete çıkaran Kübalı devrimcilere yardım etti. 1876’da Columbia Üniversitesi Hukuk Okulu’na girdi. 1883’te bu üniversitede uluslararası hukuk dersleri verdi.

1880’ler ABD’de işçi hareketinin
köktenci biçim­ler almaya başladığı bir dönemdi. 1881-1886 arasında yapılan
3.092 greve 1.323.000 işçi katılmıştı. Farklı sosyalist eğilimler Socialist
Labor Party (Sosyalist İşçi Partisi) içinde bir arada bulunuyordu. Öte yandan
1869’da kurulmuş olan Knights of Labor (İşçi Sınıfı­nın Şövalyeleri) örgütü
işçileri militan bir mücadele temelinde örgütlemekteydi. 1886’da kurulan Ameri­can
Federation of Labor (Amerikan İşçi Federasyo­nu) ise işçi sınıfını mesleki
çıkarlar etrafında örgütle­meyi amaçlıyor, siyasal amaç gözeten sendikacılık
anlayışına karşı çıkıyordu.

Daniel De Leon 1888’de İşçi Sınıfının Şövalyeleri
gru­buna, 1890’da Sosyalist İşçi Partisi’ne katıldı. 1891’de Sosyalist İşçi
Partisi’nin yayın organı The
People (Halk)
dergisini kurdu, ölümüne değin bu derginin ve partinin yöneticiliğini sürdürdü.
1895’te sosyalist sendika ve grupların birleşmesiyle oluşan Socialist Trade and
Labor Alliance’ı (Sosyalist Sendika ve Emek İttifakı) kurdu. 1905’te bu örgütün
köktenci görüşleri savunan Industrial Workers of the World (Dünya Sanayi İşçileri
Sendikası) ile birleşmesinde etkin rol oynadı.

Daniel De Leon, kapitalist devletin yıkılıp yerine
işçi birlikleri temeline dayanan sosyalist bir devletin oluşturulması
gerektiğine İnanıyor ve bunun ancak devrimci bir partinin önderliği altında
gerçekleşebile­ceğini savunuyordu. Siyasal amaçlar taşımayan sendi­kal
hareketlere ağır eleştiriler yönelten De Leon, sosyalist bir partinin kendi
görüşlerinin propaganda­sını yapmak amacıyla seçimlere katılmasını, fakat
reformcu partilerle hiçbir şekilde İttifaka girmemesi gerektiği görüşünü
savunuyordu.

De Leon’un görüşleri ABD’deki
sendikacılık hareketinin ve sosyalist düşüncelerin gelişmesine önemli katkıda
bulunmuştur.

Daniel De Leon Eserleri:

 1. Reform
  or Revolution, 1899,
  (“Re­form ya da
  Devrim”);
 2. As to
  Politics, 1907,
  (“Politika
  Hakkında”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.