Clermont-Genneau, Charles Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/16/2021 0

Clermont-Genneau, Charles Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1846-1923) Fransız, dilbilimci ve arkeolog. Sami dili sorunlarını ortaya koyan ve çözümleyen sayılı bilim adamlarındandır. Şubat 1846’da Paris’te doğdu, 15 Şubat 1923’te öldü. Doğu dilleri eğitimi gördü. 1867’de Kudüs’e Fransa’nın konsolos yardımcılığı görevine atandı. O dönemde yaptığı bir araştırmada Moab Kralı Meşa’ya ait bir stel (anıttaş) buldu. Sami yazısının en eski biçimiyle yazılmış çok zor bir yazıtı çözümleyerek ün yaptı. Önemli eski bir merkez olan Gezer’in yerini saptadı. Bu buluşları nedeniyle, Palestine Exploration Fund ( Filistin Araştırma Vakfı) adıyla 1865’te Londra’da kurulmuş olan İngiliz kurumunun 1873-1874’te Hayfa’nın eski Musevi mezarlı­ğında yaptığı arkeolojik araştırmaları yönetmekle görevlendirildi. Burada ortaya çıkardığı çift dildeki yazıtları ve mezarları inceledi. 1874’te Paris’e döndü ve 1876’ya değin l’Ecole Pratique des Hautes Etudes’de çalıştı. 1881’de Fran­sa’nın Hayfa konsolosluğuna atandı, aynı zamanda orada arkeolojik araştırma yapacak heyetin de başkanı oldu.

Louvre Müzesi’nde bulunan Arami dilinde yazılı papirüslerin başka
araştırmacılar tarafından ileri sürüldüğü gibi Ptolemaioslar dönemine değil
daha eski olan Pers çağına, İÖ 5.-4. yy’a ait olduğunu ortaya koydu. 1881’de
Filistin’de, 1886’da Kızıldeniz’de, 1895’te Girit’te araştırma gezileri yaptı.

1889’da l’Academie des Inscriptions’a (Yazıtlar Akademisi) üye
seçildi. 1890’da College de France’da Epigrafi ve Sami Kültürleri Kürsüsü’nde
profesör oldu. 1906-1907, 1907-1908 yıllarında Mısır’da Nil nehri üstündeki
Elephantine Adası’nda kazılar yaptı. Daha eski kazılarda ele geçmiş yazıtlarda
adı geçen Yahudiler’in Yahve tapınağını bulmak amacındaydı. Ancak bu tapmak
yerine III. Tutmosis adına yapılmış küçük bir tapınakla, Rozetta taşı gibi iki
dilde yazılmış bir yazıt ve çeşitli heykeller buldu. 1921- 1922’de Filistin’de
Oumin Amad Mezarlığı’nda ve Tyr kentinde Fenike arkeolojisi için önemli
sonuçlar veren kazılar yaptı.

Clermont-Genneau araştırmalarında her zaman büyük bir titizlikle davranmış,
yaptığı yorumlarda doğru sonuçlara ulaşmıştır. Arkeolojik yapıtların gerçek
olup olmadığını tanımadaki yeteneğiyle, Ber­lin Müzesi’ndeki bazı eşyanın,
British Museum’a satılmak istenen bazı İbranice metinlerin, Louvre Müzesi’nde
bulunan ve uzun zamandır Saitafarne’nın tapı olduğuna inanılan bir tacın sahte olduklarını ortaya çıkarmıştır. Doğu bilimleri konusunda
yayın yapan Syria adlı derginin kurucularındandır.

Charles Clermont-Genneau Eserleri:

 1. Les fraudes
  archeologiques en Palestine, 1885, (“Filistin’de Arkeolojik Buluntular”);
 2. Etudes
  d’archeologie orıentale, 8 cilt, 1885-1925, (“Doğu Arkeolojisi Araştırmaları”);
 3. Origine perse
  de monuments arameens d’Egypte, 1880, (“Mısır’daki Arami Yapıtlarının Pers Kökenleri”);
 4. La Palestine
  inconnue, 1867, (“Bilinme­yen Filistin”);
 5. L’imagerie
  phenicienne et la mythologie iconologique ebez les Grecs, 1880, (“Fenike Resim Ticareti ve Yunanlılar’da Resimli Mitoloji”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.