Çen Tu-Hşi kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/27/2021 0

Çen Tu-Hşi kimdir? Hayatı ve eserleri: (1878-1942) Çinli siyaset adamı. Çin Komünist Partisi’nin kurucularındandır. 6 Ekim 1878’de Anhwei Eyaleti’ne bağlı Huai-ning’de doğdu. 27 Mayıs 1942’de Chunking yakınla­rındaki Chiang-ching’de öldü. Zengin bir ailenin çocuğu olan Çen Tu-Hşi klasik bir eğitim gördü. Daha sonra öğrenimine Fransa ve Japonya’da devam etti. Bir süre yayımcılıkla uğraştı ve öğretmenlik yaptı. Geleneksel ahlak değerlerini eleştiren Çen Tu-Hşi, Manchu hanedanına karşı çıkanların yanında yer aldı. 1911 ’de Manchu hanedanı devrilince, Anhwei Eyaleti Valisi’nin genel sekreteri oldu ve eyaletin yüksek okulunda dekanlık görevine getirildi. 1913’te Devlet Başkanı Yüan Shih-K’ai’ye karşı girişilen ayaklanmaya o da katıldı ve Çin’den kaçarak Japon­ya’ya gitti. Bu ülkede, arkadaşı Chang Shih-Chao ile birlikte C.hia-yih tsa-chih’ı (Kaplan Dergisi) çıkardı. Dergi kapatılınca Çen Tu-Hşi Şanghay’a döndü. 1915’te Ch’ing-nien tsa-cîj’i(Gençlik Dergisi) ya­yımladı.1917’dePekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. Eski dergisini Hsin ch’ing-nıerı (Yeni Gençlik) adıyla yeniden çıkarmaya başladı. Bu dergi geniş bir aydın kesimini etkiledi. 1918’de Li Ta-Chao ile birlikte Mei-chou P’ing-lurı (Haftalık Eleştiri) adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Çen Tu-Hşi 1919’da çıkan 4 Mayıs hareketinin liderlerindendi. Pekin Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı bu hareket daha sonra tüm ülkeye yayıldı. Olaylara Şantung Eyaleti’nin itilaf devletleri tarafından Japonlara verilmesi neden olmuştu. Kısa bir süre sonra Çen Tu-Hşi tutuklandı. Üç ay tutuklu kalan Çen Tu-Hşi serbest bırakılınca Pekin Üniversitesi’ndeki görevinden ayrıl­dı ve Şanghay’a gitti. Bu dönemde Marxist olan Çen Tu-Hşi küçük komünist grupları örgütlemeye başladı ve gençleri eğitmek amacıyla Sosyalist Gençlik Birliği’ni kurdu. 1921’de Çın Komünist Partisi’nin birinci kongresinde merkez komitesi sekreterliğine seçildi. Komintern’le ilişkiye geçen Çen Tu-Hşi 1922’de Komintern’in Moskova’daki kongresine katıldı. Komintern’in Kuomintang’la uzlaşma kararını destekle­yen Çen Tu-Hşi 1926 ve 1927’de Çan Kav-Şek yanlısı güçlerin komünistleri kitle halinde yok etme girişim­lerinden sonra bu uzlaşmaya karşı çıktı. Çen Tu-Hşi 1927’de siyasi görevlerinden alındı.

Bundan sonra ölümüne dek Şanghay’da yaşayan Çen Tu-Hşı siyasal
çalışmalarına Troçkistler’le birlik­te devam etti. Bu nedenle 1929’da partiden
çıkarıldı. 1931’de arkadaşlarıyla birlikte ÇKP Sol Muhalefet Fraksiyonu adlı
bir Troçkist örgüt kurdu. 1932’de tutuklandı. Cumhuriyet düzenini devirmeyi
amaçla­mak suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin-Japon savaşının çıkmasının ardından genel af ilan edilince
cezasını tamamlamadan serbest bıra­kıldı ve siyasi gurupların dışında yaşamını
sürdürdü.

Konfüçyus ideolojisini eleştiren Çen Tu-Hşi eşitliği, demokrasiyi,
ve bireysel özgürlüğü savunan görüşler öne sürmüştür.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.