Celaleddin Arif kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/09/2021 0

Celaleddin Arif kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1875-1930) Türk hukukçu ve siyaset adamı. İlk TBMM’nin ikinci başkanıdır. 1875’te Erzurum’da doğdu, 1930’da Paris’te öldü. Hukukçu Mehmed Arif Bey’in oğludur. Galatasaray Lisesi’ni ve Paris’te’Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Kahire’de avukatlık yaptı. 2. Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü. Mekteb-i Hukuk ve Mekteb-i Mülkiye’de Hukuk-ı Esasiye (Anayasa Hukuku) dersleri verdi. Bir yandan da avukatlık yapan Celaleddin Arif, 1914’te İstanbul Barosu Başkanı seçildi. 1920’ve değin bu görevi sürdürdü. 12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusam’na Erzurum mebusu olarak katıldı ve meclis başkanlığına seçildi. Felah-ı Vatan grubunun da yönetim kurulu üyesiydi. Meclis-i Mebusan’ da Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi için uğraşan Celaleddin Arif, 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgal edilmesi üzerine Anadolu’ya geçti.

Celaleddin Arif, ilk TBMM’ne Erzurum milletvekili olarak katıldı. Meclis-i Mebusan’ın başkanı olduğundan, TBMM’de de başkanlık görevinin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Ancak başkanlığa Mustafa Kemal’in getirilmesi, kendisine ise ikinci başkanlığın verilmesinden hoşnut kalmadı. 3 Mayıs 192C’de kurulan ilk İcra Vekilleri Heyeti’ne adalet vekili olarak atanması da hoşnutsuzluğunu gidermedi. 6 Eylül 1920’de sağlık nedenleriyle meclisten iki ay izin aldı. Erzurum milletvekili Hüseyin Avni (Ulaş) ile birlikte Erzurum’a gitti. O sırada doğu harekâtı nedeniyle Erzurum’da bulunmayan Kâzım Karabekir’ in yerine valiliğe vekâlet eden Kâzım (Dirik) Bey’ı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alıp geçici olarak vali vekilliğini üstlendi. Ancak Mustafa Kemal’ in uyarısı üzerine Erzurum’a dönüp duruma el koyan Kâzım Karabekir, kendisini Erzurum ve çevresi genel valisi, Hüseyin Avni Bey’i de Erzurum valisi yaptırmak isteyen Celaleddin Arifin yerine 2 Ekim 1920’de Trabzon eski valisi Hamit Bey’i getirdi. Mustafa Kemal’in derhal Ankara’ya dönerek mecliste olayı açıklamasını istemesine karşın Celaleddin Arif, 27 Kasım 1920’ve değin Erzurum’da kaldı. Ankara’ya döndükten sonra da meclisteki muhalefet grubunda (İkinci Grup) yer aldı. 1921 ’de Roma Büyükelçisi olan Celaleddin Arif 1924’te bu görevden ayrılarak İstanbul’a döndü. Başka devlet görevi almayıp ölene dek avukatlık yaptı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 24, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.