Bekri Mustafa Paşa (Tekirdağlı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Bekri Mustafa Paşa (Tekirdağlı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1690) Osmanlı sadrazamı. Osmanlı tarihin­de ilk kez tütün vergisi koymuştur. Tekirdağlı’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak, Ocak 1690’da Malkara’da öldüğünde yetmiş yaşım aşkın olduğu belirtilmiştir. Yeniçeri Ocağı’nda yetişti. Bir süre Yeniçeri Ağası Bektaş Ağa’nın hazinedarlığını yaptı. Ardından Yeniçeri çorbacısı (bölük komutanı) oldu. 1678’dc Sekbanbaşı, bir yıl sonra da Yeniçeri Ağası oldu. 1681’de vezir rütbesi verildi. 1684’te Halep valiliği ve Mora Seraskerliği’ne atandı. 1686’da Kanije muhafızı, hemen ardından Pojega muhafızı oldu. Bir yıl sonra ikinci kez Yeniçeri ağalığına getirildi. Aynı yıl Boğaz muhafızı oldu. II. Süleyman döneminde, 1 Mayıs 1688’de Ni­şancı İsmail Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi. Sadrazamlığı sırasında, Avusturya ile süren savaş nedeniyle daha da çıkmaza giren mali sorunları çözmeye çalıştı. Bu amaçla Osmanlı tarihinde ilk kez tütün vergisi koydu. Daha önce kaldırılmış Hamr Eminliği yeniden kurularak içkiden de vergi alınması­na başlandı. Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere “İmdâdiyye-i seferiyye” adlı yeni bir vergi koydu. İstanbul’da bir “Mangır Darphânesi” kurdu­rarak bakır para bastırdı. Bu paraların iki tanesine bir akçe değer koydu.

Ancak gerek getirdiği yeni vergilerin yol açtığı hoşnutsuzluk, gerekse bütün şiddetiyle süren Avus­turya Savaşı’nın kötüye gitmesi Bekri Mustafa Paşa’yı yıprattı. Avusturya ordusunun Belgrad’ı alarak Balkanlar’a dek sarkması ve buralardaki pek çok kalenin elden çıkması sadrazamın yetersizliğine bağlandı ve 9 Kasım 1689’da görevinden alındı. Aralık 1689’da Malkara’ya sürüldü. Kısa bir süre sonra da öldü.

Yerine getirilen Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa, onun koyduğu tüm vergileri kaldırmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.