Bahir Abdürrezzak Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/01/2015 0

Bahir Abdürrezzak Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Haremi [Ailesi] Üsküdar’da Hazret-i Hüdai Dergahı avlusunda defnedilmiştir. Mezar taşi kare prizma olarak yapılmıştır. Eski Sadr-ı A’zam Mustafa Reşid Paşa’nın en itimada şayan arkadaşlarından siyasi bir zat olup İstanbul’ludur. Reşid Paşa’nın eniştesi olan ve sonradan sadrazam olan Seyid Ali Paşa ile Mora’da bulunmuştu. Avrupa’ya seyahati vardır.

1276 (1860) tarihinde İstanbul’da vefat etti. Navarin mağlubiyetine dair tarihçesi ve Avrupa’nın terakki sebeblerine dair müşahedelerine taalluk eden sefaretnameler tarzında risalesi vardır. Mora olaylarına dair olan zabıtlarının Es’ad Efendi Tarihi aralarına ilave edildiği Cevdet Paşa tarafından nakledilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.