Aziz İdris Bey (Miralay-ı Kırımi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Aziz İdris Bey (Miralay-ı Kırımi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Milli hamiyet ve ilmi kudretini tıbbın Türkçeye tahvili işinde hakkı ile isbat ile akranları arasında mümtaz bir mevki kazanan Osmanlı tabiblerinin üstünlerindendir. Emraz ve teşhis ilminde yed-i tula sahibi idi. Doğum yeri İstanbul ise de babasının doğum yeri Kırım olduğundan (Kırımi) ünvanı ile şöhret bulmuştur. Tıbbiye Mektebinde tahsilini ikmalden sonra dahili hastalıklar ve kimya ilmi tedrisi ile meşgul olduğu gibi kuruluş ve terakkisi hususunda büyük himmetleri geçmiş olan Mülkiye Tıbbiye Mektebine de müdür olmuş ve dahili hastalıklar dersi okutmuştur. Tıbbı ve tabii ilimlerin derinliklerine vakıf olmakla beraber lügat ilmi ile Nesir ve inşada da tam bir ihtisas sahibidir. Kuruluşuna himmet ettiği ve alimane başkanlığı altında açılan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye (Osmanlı Tabibler Cemiyeti)nde irad ettiği nutuk meşhurdur. Vefat tarihleri olan 1295/1878’de 38 yaşında idiler. Mezarları İstanbul’da Edirnekapısı haricindedir.

Eserleri:

(Kimya-yi Tıbbi), ve (Emraz-ı Umumiye) adında kıymetli kitabları vardır. Birinci eserinin mukaddimesinde kimya tarihine ve İslam hükemasının güzide hizmetlerine dair ciddi ma’lumat vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.