Ali Rıza Bey (Kimyager-Kaymakam) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ali Rıza Bey (Kimyager-Kaymakam) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tıbbiye Mektebinin yetiştirdiği tabiblerin en zekilerinden ve bilhassa kimyagerlerden olup İstanbulludur. 1304/1888’de tahsilini ikmalden bir müddet sonra Paris’e gönderilerek en meşhur kimyahanelerde bulunmuş ve en meşhur kimyagerlerin takdir ve dikkat nazarlarını çekmiştir. Dört sene sonra avdetinde Mülki ve Askeri Tıbbiye Mekteblerinde (Kimya-yi Uzvi ve Tahlili) muallimliğine tayin olunarak kendisinden pek çok istifade olundu. Karahisar-ı sahib [Afyonkarahisar] maden suyunun tahlil ve tayini mahiyetinde, Doldurma şartlarının ve şeklinin tatbikatında ve Kâğıthane sularının toplanması ve dağıtılması hakkında vakıfane mütalaalar beyan etmiştir. Darü’I-Fünun uzvi ve hayati kimya [Organik kimya] muallimliği ve Etfal Hastahanesi kimyagerliği uhdesine tevdi edilmişti. Ne yazık ki daha kendilerinden pek çok hizmetler beklenirken 1322 (1906)’da vefat ederek Eyyüp Kabristanına defn edildi.

(Kimya-i Uzvi) adında bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.