Ali Razi Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Ali Razi Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihi muhakeme ve münakaşalara muktedir ve mütefekkir bir zat olup İstanbul’ludur. Harbiye Mektebinden mezuniyetinden sonra askeri hayatının büyük kısmını askeri mekteblerde tarih muallimliğinde geçirmiştir. Ömrünün sonlarına yakın (Mir-Alay) rütbesinde emekliliğini isteyerek Kanlıca’daki inzivasına çekilmiş, 1338 (1922) tarihinde vefat edip Kanlıca Mezarlığına defn edilmiştir. Aşağıdaki eserlerinden anlaşılacağı gibi tarih öğreticiliğini yalnız olayları ezberletmekten ibaret zanneden muallimlerden değildi.

Eserleri:

  • — (Hülasatu’t-Tevarih). Basılmıştır.
  • — (Akvam-i Kadime-i şarkiyyeye Dair Muhakemat-i Tarihiye). Basılmamıştır.
  • — (Tarih-i Felsefe). Basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.