AHMET PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Türk devlet adamı (Trabzon ?-Erzurum 1818). İbrail nazırlığına getirilen Ahmet Paşa (Laz Ahmet Paşa da de­nir), ayaklanmacılarla savaştı. İbrail’i Ruslara karşı sa­vunduysa da, yardım gelmeyince kaleyi teslim etti (Ocak 1808). Sadrazamlığa atanıp, Rusçuk’u Ruslardan aldı ve ateşkes antlaşması imzaladı (28 Ekim 1811). Bükreş Antlaşmasından sonra görevden alınıp, Bur­sa’ya sürüldü (15 Kasım 1812). Bağışlanınca (1816), Er­zurum valiliğine atandı.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.