Ahmed İbni Receb İstanbuli (Recebzade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/24/2015 0

Ahmed İbni Receb İstanbuli (Recebzade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulema ve tarihçilerdendir. Atik Ali Paşa Medresesi müderrisi idi. 1139 (1727) tarihinde İstanbul’da vefat etti. «Nüzhetü’l-Ahbar fi Tercemeti Hilyeti’l-Ahyar» isminde bir Osman Oğulları Tarihi vardır. Bu tarih bir eserde «Mecma’u’l-Ahbar fi Ta’rifi’l-Ahyar» ismiyle görüldü. «Tarih-i Ayni»den de Hazret-i İsa’nın zuhurundan Hazret-i Muhammed’in neseb-i şeriflerine kadar tercüme etmiştir.

Bir de 1131 (1718) tarihinde İstanbul’da meydana gelen zelzeleden dolayı ve umumiyete zelzelenin meydana geliş sebebini açıklayan bir eseri daha vardır ki bir nüshası Beşiktaş’da Yahya Efendi kütüphanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.