Ahmed Vehbi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/24/2015 0

Ahmed Vehbi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Enderun-i Hümayun seferli koğuşu çavuşlarından, tarih bilen bir zattır. Kendi eli ile yazılmış tarihi ve ahlaki eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

1 — (Ahsenu’l-Ahbar). Ekseriyeti itibariyle Hz. Peygamberin hayatından bahseden bu eserin başı Mekke-i Mükerreme’nin vasıflarını açıklayıcı olup sonu Acem meliklerinin ahvalini beyan eder. Yazılma tarihi 1235 (1820).

2— (Hadikatü’n-Nevadir). Kelam, ahlak ve tarihten bahseden kıymetli bir mecmua olup bunun yazılış tarihi 1232 (1817) dir.

3— (Mecmua-yi Tarihiyye). Başı Hz. Musa kıssasını, sonu Ashabı-i Kehf’i beyan edici on beş maddeyi ihtiva eden bir eserdir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.