Ahmed Efendi (Merkezefendizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/22/2014 0

Ahmed Efendi (Merkezefendizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hal tercemesi (M ) harfinde mezkûr Merkezefendinin oğludur. Recep Bey ismindeki kardeşi devlet hizmetine girmiştir. (Hadikatü’l-Cevamî)in nakline göre 963 H. de Uşak’ta vefat etmiştir. (Şekayık) tercümesinde ise babasının doğum yeri olan Denizli’nin köylerinden Akçaköyde yerleştiği yazılıdır. Meşhur (Kamus) u, (Babus) ismiyle tercüme etmiştir ki, kendi el yazısıyla yazılı nüshası Atıf Efendi kütüphanesindedir.

Birer nüshası da Edirne’de Sultan II. Selim kütüphanesiyle Enderunda Sultan III. Ahmed kütüphanesinde mevcuttur. Mühim lügat kitaplarımızdan olan bu eser, müterciminin ilim ve faziletine delildir. (İsmetü’l-Enbiya) ve (Tuhfetu’l-Esfiya) isminde bir eseri daha vardır. (Babus); (Müfredat) ve (Mürekkebat) namıyla iki kısımdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.