Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/17/2015 0

Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Hafız Seyyid Ahmed ibni Muhammed ibni Ebubekir Efendi) Celvetiye tarikatı büyüklerinden âlim bir zat olup izmitlidir, irfan sahipleri arasında, «Esma-i Erbain» namiyle maruf olup Hazreti İdris Aleyhisselâma mensup ve İbranî lisanı ile nakledilmiş olan, Şeyh-i Ekber Hazretleri tarafından Arapçaya nakil ve şerh edilen Esma-i Şerife”nin geniş bir şekilde tercemesini havi bir mukaddime iki fasıl, bir hatime üzerine tertiplenmiş (Nurü’l-Hüdâ) isminde kıymetli bir eseri vardır. Bu eserinde Şeyh-i Ekber Hazretlerinin (Kitabü’l-Envâr)ını terceme ettiğini ve tıp ilminden (Hikmetü’l-Arifîn) isminde bir eser yazdığını ve İstanbul’da Aziz Hüdaî Hazretlerinin şeyhlik makamına geçenlerden Mudanya’lı Ruşen Efendiden hilâfet aldığını bildirmektedir. (Nurü’l-Hüdâ) ya yazdığı tarihi:

Feyzi Hak’tan dâd irüp Seyyid Dede tarihini,

Şüphesiz ihsan-i Hak^tır âşıka nurü’l-Hüdâ…

Sene 1214 H.

Seyyid mahlâslı ilâhîleri de vardır. (Nurü’l-Hüdâ) da bulunan nât-ı Nebevisinden :

Ism-i Rahman mazharısın ya Muhammed Mustafa!

Rah-ı aşkın rehberisin ya Muhamıtaıed Mustafa!

İns ü cin Hakka, kudumunla müşerref oldular;

Cümlenin Peygamberisin ya Muhammed Mustafa!

Ceddi Ebubekir Efendi de yüksek bir zat olup (Mültekâ) yı şerh etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.