Ahizâde Suzî Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahizâde Suzî Mahmud Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1574-1627) Ahizâde Abdülhalim Efendi’nin oğludur. Mah­lası Suzî’dir. Bundan dolayı Ahizâde Suzî ola­rak tanınmıştır. Zamanın müftüsü olarak kabul edilen Sinanzâde Efendi’den ders aldı. Zilka­de 1009’da (Mayıs-Haziran 1607) Kara Çelebi Efendizâde yerine Süleymaniye Medresesi’nde ders vermeye başladı. Safer 1011’de (Temmuz-Ağustos 1602)Selanik’te Rıdvan Efendi’nin ye­rine kadı oldu. Aynı yıl içinde Yemişçi Hasan Paşa’nın etkisi ile bu görevden azledildi. Cemazi-yelahir 1013’te (Ekim-Kasım 1604) Mısır’da Ka­hire kadılığına getirildi. Şevval 1013’te (Şubat-Mart 1605) Edirne kadılığına nakledildi. Sultan Ahmed (1603-1618)’in Edirne’ye gelişinde onu karşıladı. 1015’te (1606-1607) görevinden isti­fa etti. Yerine Kara Çelebi Efendizâde getirildi. Aynı yıl içinde Hasan Efendi’nin yerine İstanbul kadılığına tayin edildi. Şevval 1018’de (Aralık-Ocak 1609-1610)Galata kadısı oldu. Ayrıca kendisine 1024’te (1615-1616) Pravadi kadılı­ğı arpalık olarak verildi. 1029’da (1619-1620) emekli oldu. 54 yaşında şirpençeden vefat etti. Abdi Çelebi Mescidi haziresine babasının yanı­na defnedildi. Halim, selim, tevazu sahibi, ehl-i irfan, namuslu ve doğru olarak bilinen Ahizâde Suzî Mahmud Efendi’nin, Mehmed Efendi adın­da bir oğlu vardı.

Barış SARIKÖSE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.