Ahizâde Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahizâde Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö.1566) Konya’da doğdu. Babası Ahi Evran debbağlarına mensup olduğundan Ahizâde lakabını aldı. Kar­deşi Ahmed Efendi ile birlikte Ahaveyn olarak ta­nındı. Mülazemetinden sonra sırasıyla Konya’da Nalıncı Medresesi, Edirne’de 30 akçe ile Taşlık Medresesi, daha sonra Sadrazam Kara Ahmed Paşa Medresesi’ne müderris oldu. Rüstem Paşa ta­rafından azledildi. 956’da (1549-1550) Baldırzâde yerine Halebî Medresesi’nin haricî bölümünde mü­derrislik yaptı. 962’de (1554-1555) Edirne Bayezid Medresesi’nde ders verdi. 971’de (1563-1564) Süleymaniye müderrisi oldu. Âlim, güler yüzlü ve fazi­let sahibi bir zat olup talebelerine ihsanı ile tanınır­dı. Şiirleri meşhurdu. Ünlü Osmanlı âlimlerinden Hoca Sadeddin ile Abdülbaki Mahmud Efendiler onun öğrencileridir.

Barış SARIKÖSE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Ahizâde Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  (ö.1640) Ünlü Osmanlı kadılarından Ahizâde Suzî Mahmud Efendi’nin oğludur. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra müderris olup değişik medreselerde ders ver­di.

Barış SARIKÖSE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.