Ahi Yusuf Halvetî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Yusuf Halvetî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 708 / 1308-1309) Şirvan’da doğdu. İbrahim Zâhid-i Gîlânî’nin halifelerindendir. Mahmud Cemâleddin el-Hulvî, Ahi Yusuf’un şeyhinin yanında irşât ve sülûkünü tamamladıktan sonra kendisine hilafet verilerek Anadolu’ya gönderildiğini ve Niğde’deki Tepe-viran denilen mevkie yerleştiğini belirtir. Fuad Köprülü, Halvetiye Tarikatı’nın Anadolu’da XIII. yüzyıl sonlarından itibaren onun vasıtasıyla ya­yılmaya başladığını ifade eder. Niğde’de cami, halvethane ve derviş odalarından oluşan bir za­viye inşa ettirerek irşad faaliyetlerinde bulunan Ahi Yusuf’un, 708 (1308-1306) yılında vefat ettiği ve zaviyesine defnedildiği kaydedilir.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.