Ahi Yusuf Perende kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Yusuf Perende kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1323) Tokat’a bağlı Turhal’da yaşadı. Semerci esnafının piri olarak bilinir. 701 (1301) yılında Turhal’a geldi ve burada bir zaviye inşa ettirdi. Vefatından önce bir de türbe yaptırdı. Türbenin doğu girişi kapısı üzerindeki kitâbede: “Ammere hazihi’z-zâviyeti ve merkadi’l- mübareke li’ş-şeyh Ahi Yusuf kaddese ruhuhu fî şehri Şa’ban sene selâse ve işrîn ve seb’ami’e” (Bu zaviye ve türbe Şeyh Ahi Yusuf, Allah ruhunu aziz etsin, tarafından 723 yılı Şaban ayında/Ağustos 1323 yaptırıldı) ifadesi yazılıdır. Bu cümleden zaviye ve türbenin Ağustos 1323’te tamamlandığı ve bânîsi Ahi Yusuf’un da aynı yıl içinde vefat ettiği anlaşılır. Türbede iki erkek ve bir çocuk kabri bulunur.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.