Ahi Yakup kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Yakup kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: XV yüzyılın ilk yarısında yaşadı. Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra ortaya çıkan siyasî boşlukta önemli rol oynadı. Osmanlı Sultanı II. Murad tahta çıkarken Çelebi Mehmed’in oğulla­rından Küçük Mustafa’nın Karaman toprakların­dan topladığı kuvvetlerle Bursa üzerine yürüyüp, başkenti kuşatması üzerine şehrin ileri gelenle­rinden Ahi Yakup ve Ahi Hoşkadem elçi olarak gönderildi. Bunlar, şehzade ve maiyyetine para ve hediyeler vererek şehre vereceği zararı önlediler. Hatta bu toplum önderleri, Şehzade Mustafa’nın veziri ve şehzadeyi kışkırtan Şarapdar İlyas’a faz­ladan para vererek Bursa üzerinden uzaklaşma­sını sağladılar. Bursa’nın bu dönemdeki sosyal, iktisadî ve idarî hayatında rol oynayan bu Ahi önderinin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.