Ahi Türk kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Türk kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urmiye şeh­rinde doğdu. XII. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmek­tedir. İsmi, Ahmed Eflâkî’nin eserinde Hüsamed-din Çelebi’nin (ö. 1284) babası Ahi Muhammed Urmevî’nin dedesi olarak geçer. Ancak Sultan Veled ve Abdurrahman Câmî, Ahi Türk’ün, Hüsamed-din Çelebi’nin babası olduğunu belirtir. Burada Eflâkî’nin verdiği bilginin doğru olduğu kabul edi­lirse, Ahi Muhammed’in, dedesinin isminden dolayı Ahi Türk şeklinde anıldığı söylenebilir. Eflâkî’nin, ayrıca Anadolu’daki itibar sahibi Ahilerin Hüsamed-

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.