Ahi Sultan Alemdar Şamlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Sultan Alemdar Şamlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Safevî Devleti’nde önemli görevlerde bulunan ve 1510 yılından itibaren I. Şah İsmail’in alemdarı olan ünlü Ahilerden idi. Safevî Devleti kurulduktan son­ra bazı Ahiler gerek askerî, gerekse sivil bürokra­side yer aldı. Ahi Sultan Alemdar ise 1510’da Şah İsmail’in, Özbek hükümdarı Muhammed Şeybânî Han’a karşı Merv kalesi üzerine yürüdüğü esnada Safevî askerinin öncü birlikler komutanı Alemdar-başı Dane Muhammed Sultan’ın öldürülmesi üzerine komutayı ele aldı ve Özbekleri bozguna uğrattı. Bu bakımdan Şah ona 5 bin tümen değerinde kıymetli bir taç hediye etti. Bilahare Ahi Sultan, 1514’deki Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’in yakın korumala­rından biri oldu ve Şah’ın bayrağının Osmanlıların eline geçmesini engelleyerek onu savaş alanından çıkarmayı başardı. Bilahare Şah İsmail’in mazhari­yetine nail oldu. Ahilerin Safevî ordusu terkibindeki faaliyetleri, onların aynı zamanda askerî alanda ye­tenek sahibi olduğunu da gösteriyor.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.