Ahi Sinaneddin Yusuf kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Sinaneddin Yusuf kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1529-1530) Aydın vilayetine bağlı Güzelhisar kasabasında doğdu. “Ahizâde” diye meşhur oldu. Birgivizâde Muslihiddin Efendi’nin hizmetine girdi. Daha sonra İran’a giderek orada Celâleddin Devvânîden ders aldı ve buradaki bazı medrese­lerde müderrislik yaptı. İran’da evlenmesine rağ­men Anadolu’ya geri döndü. İstanbul’da Murad Paşa Medresesi, Üsküp’te İshak Paşa Medresesi ve Edirne’de Halebî Medresesi’nde ders verdi. Trabzon’da da müderrislik ve müftülük yaptı ve daha sonra başka bir göreve atanmayıp Bursa’da emekli olarak yaşadı. Kabri Bursa’da Kükürtlü yolundaki mezarlıktadır. Fen ve edebî ilimlerde ihtisası vardı. Güzel konuşan ve dindar bir kim­se olarak bilinirdi.

Eserleri: “Miftah-ı Ulûm”a şerh yazdı.

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.