Ahi Sabıkuddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Sabıkuddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: XIV. yüzyılda Amasya’da yaşadı. Hayatı ve faaliyet­leri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamakta­dır. Hüseyin Hüsameddin, zaviyesinin kendi adı ile anılan mahallesinde Amasya Emîri Şadgeldi Paşazâde Divitdar Ahmed Paşa’nın kızı Ehli Hatun tarafından 1467 yılında yaptırılarak vakıflarının tanzim ettirildiğini ifade ediyorsa da, Osmanlı kay­naklarında zaviye hakkında bilgi bulunmamakta­dır. Hüseyin Hüsameddin, 1347 senesinde Amas­ya Emîri Hacı Kutlu Şah’ın değer verdiği simalar arasında Yağmur Beğzâde Ahi Sabıkuddin’in de bulunduğunu, İçkale’nin meydana bakan kapısı dışında Hacı Kutlu Şah Camii civarında ikamet ettiğinden dolayı mahalle isminin kendisine izafe edildiğini belirtir.

Adnan GÜRBÜZ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.