Ahi Resul Baba kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Resul Baba kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: XIII.-XIV yüzyıllarda yaşadı. Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi’nde Hacı Bektaş’ın halifelerin­den olduğu ve onun tarafından irşat faaliyet­lerinde bulunmak üzere Kütahya’ya bağlı Beş-karış köyüne gönderildiği belirtilir. Kırkacık denilen mevkie yerleşen ve burada bir zaviye kuran Ahi Resul’ün ünü kısa zamanda etrafa yayıldı. Velâyetnâmelerdeki kayıtlarda Ahi Re­sul Baba’nın Hisarcık tarafında da ikamet ettiği ifade edilir. Ayrıca onun, hisar içinde bir zaviye kurduğu ve yörenin şenlenmesinde rol oynadığı bilinir. Ömrünün sonlarına doğru Beşkarış kö­yüne geldiği anlaşılan Resul Baba, burada vefat etti. Kabri aynı isimle anılan köydedir

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.