Ahi Muhammed Seyyidâbâdî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/02/2015 0

Ahi Muhammed Seyyidâbâdî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mevlana Celâleddin Rumi (ö. 1273) zamanında yaşadı. Ahmed Eflâkî’nin (ö. 1360) eserinde fütüvvet erbabının sultanı ve Anadolu’nun itibarlı Ahilerinden olduğu, aynı zamanda Mevlana ile yakın dostluğu bulunduğu ifade edilir. Bazı araş­tırmalarda Ahi Muhammed Sebzvârî ile aynı kişi olabileceği belirtilmekte ise de, kaynaklarda bunu destekleyecek bir bilgi mevcut değildir.

İsmail ÇiFTCiOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.