Ahi Muhammed Dîvâne kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/02/2015 0

Ahi Muhammed Dîvâne kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sivas’ın ileri gelen Ahilerindendi. Hayatına dair fazla bilgi bulunmamaktadır. Ahmed Eflâkî (ö. 1360), onu Esededdin Mütekellim’in talebeleri, Mevlana Celâleddin Rumi’nin (ö. 1273) torunu Ulu Arif Çelebi’nin (ö. 1320) de müritleri arasın­da gösterir ve Arif Çelebi’nin Sivas’a her gelişin­de Ahi Muhammed tarafından karşılandığını ve onun adına sema meclisleri düzenlendiğini kay­deder.

İsmail ÇiFTCiOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.