Ahi Ferec Zencanî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/29/2015 0

Ahi Ferec Zencanî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 457 / 1065) İran’ın Zencan şehrinde doğdu. XI. yüzyılın ta­nınmış mutasavvıflarından olup, fütüvvet eh­linden bazı kimselerin yetişmesinde rol oynadı. Abdurrahman Câmî’nin eserinde Ebu Abbas Nihavendî’nin müritleri arasında gösterilir ve kabrinin Zencan’da olduğu belirtilir. Hucvirî, Ahi Ferec Zencanî hakkında: “yolu makbul ve gidişatı hoş bir er idi” ifadesini kullanır. Kâbusnâme’de, onun sema ile ilgili düşüncesi: “semâ sudur; su ateşin olduğu yere gerektir. Suyu yine su üzerine dökmek bilgisizlik ve karanlık getirir” şeklinde dile getirilir.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.