Ahi Eyne Bey Hângâhı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/29/2015 0

Ahi Eyne Bey Hângâhı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Eyne Bey hem Ahi hem de siyasî kimliği olan bi­risidir. Dolayısı ile Ahi Eyne Bey, Eretna devletine bağlı olarak Erzincan’da hem siyasî hem de kül­türel, ticarî ve sosyal faaliyetlerde bulunmuştur. Bu bağlamda Erzincan şehir merkezinde bulu­nan hângâhını kurmuştur. II. Mehmed dönemin­de bölgenin Osmanlıların hâkimiyetine girmesiy­le hângâhın vakfiyesi yenilenmiştir. Nitekim 1530 yılında hângâhın tasarrufu, meşihatlik görevinde bulunan Mevlana Mehmed’in üzerinde idi. Bu tarihte zaviye evkafının geliri, Erzincan’ın şehir merkezinde malikâne hissesinin yarısı olan 128 akçe haslı zemin ile 3.047 akçe aşar gelirinden oluşmakta idi. Hângâhın giderleri ise meşihat ile hângâha gelen giden misafirlerin iaşeleri için harcanmaktaydı. XIX. yüzyılda hângâhın adına rastlanmaması, zamanla metrûk bir hale geldiği­nin veya bir dönüşüm sürecine girdiğinin işareti olmalıdır.

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.