Ahi Cüneyd Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/28/2015 0

Ahi Cüneyd Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö.1473) II. Mehmed devrinde (1444-1446, 1451-1481) ya­şamış Tokatlı bir müderrisdir. Mevlana Ahi Çelebi adıyla da bilinen Ahi Cüneyd Çelebi’nin oğlu Yusuf Efendi’nin telif ettiği Ferâ’iz-i Zekiye isimli esere göre, Tokatlı eş-Şeyh Ali bin Şeyh Cüneyd bin Kara Selman bin Nasrullah’ın oğludur. Tahsil için Amasya’ya gele­rek Amasya ulemasından Tokatlı Mevlana Hüsameddin Hüseyin (ö. 850 / 1446)’den ve Tokatlı Mevlana Cemaleddin Yusuf (ö. 866 / 1461)’dan dersler aldı ve müderris oldu. Bu arada hocası Yusuf Çelebi’nin kızı ile evlendi. İlmi seviyesi yükseldikçe ulema nazarın­da önemli bir yer edindi. Daha sonra Amasya’da Torumtay medresesinde müderris olup tedrisle meşgul oldu. 878 (1473) yılında vefat etti. Âlim, kâmil, fıkıh ve ahvale oldukça vâkıfdı. Oğulları Yusuf ve Mahmud Çelebilerdir. Evlatlarına Ahizâdeler denilirdi.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.