Ahi Caruk kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/28/2015 0

Ahi Caruk kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Anadolu Selçukluları ve Eretnalıların hizmetinde bulunmuş Ahilerdendi. Anonim Selçuknâme’de, Konya’nın ileri gelen Ahi liderlerinden Ahi Ahmed Şah’ın öldürülmesinde rol oynayan Şarap-sâlâr’ın ortadan kaldırılmasında (1298) görevlendirildiği kaydedilir. İbn Battuta, 1330’larda Niğde’ye gel­diğinde Ahi Caruk’un zaviyesinde üç gün misafir edildiğini ve gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını belirtir. Bu kayıt Ahi Caruk’un, zaman­la Konya’dan Niğde tarafına göç ettiğini ve Eretna Beyliği’nin hizmetine girdiğini gösterir. 768 (1366) tarihli bir vakfiyede Çorum Ahilerinden Ahi Ahmed’e ait mülkün sınırları tarif edilirken Ahi Caruk arazisinden de bahsedilir.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.