Ahi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/28/2015 0

Ahi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tokat’a bağlı Zile’de XVII. yüzyılda yaşamış bir Ahi ve vakıf kurucusudur. Evâsıt-ı Cemaziyelahir 1162 (Haziran 1749) tarihli bir hükümden anla­şıldığına göre, bu tarihten önce Ahi Çelebi’ye Zile kasabasında mülkiyet üzere bir mikdar toprak bahşedildiği ve onun da bu yerleri vakfettiği an­laşılmaktadır.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.