Abdurrahman İbn-i İbrahim Manisavi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/29/2015 0

Abdurrahman İbn-i İbrahim Manisavi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: FaziIet erbabından ilim sahibi bir zattır. 1069 (1659) tarihinde Arapça Yazdığı (Nüzhetü’n-Nüfus Ve’l-Efkar Fi Havassi’l-Hayvan Ve’n-Nebati Ve’l-Ahgar) isminde üç unsurdan (hava, toprak ve su) bahseden büyük eserinin bir cildi Köprülü Kütüphanesinde mevcuttur. şehid Ali Paşa Kütübhanesinde de Farsçadan terceme ettiği (Hayatü’l-insan) isminde bir eseri daha vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.