Abdurrahman Abdi Paşa (Vak’anuvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 07/29/2015 0

Abdurrahman Abdi Paşa (Vak’anuvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edebiyatçı ve tarihçilerden bir zat olup Anadoluhisar’lıdır. (Hitabu Elest) terkibinin ifade ettiği 1103 (1692) de Kandiye Muhafızı iken vefat etmiştir. Enderun Mektebinin Has Odası’ndan me’zun olmuştur. Hüse­yin Ayvansarayi’nin (Vefeyat)ında Sakız Muhafızı iken vefat ettiği yazılıdır.

Eserleri:

  1. Şerh-i Pend-i Attar,
  2. Şerh-i Kaside-i Ka’b ibn-i Züheyr,
  3. Şerh-i Kasaid-i Örfi ve
  4. Tarih-i Sultan Mehmed-i Rabi’dir. (Vakayi’name) diye adlandırdığı tarihi 1058 (1648) den 1093 (1682)e kadardır.

Bir na’tından :

Esselam ey kainatın afitab-ı serveri

Hazret-i Hakk’ın Habib-i Ekremi Peygamberi

Mazhar-ı ta’zim-i levlak, iftiharu’l-Enbiya

Mesned-ara-yı risalet daver-i ins ü peri.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.