Abdüllâtif İbni Durmuş Fakih Karamanî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2015 0

Abdüllâtif İbni Durmuş Fakih Karamanî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet ve kemal sahibi şeyhlerden bir zat olup ahlâk, tasavvuf ve mev’ızalardan bahseden Türkçe [Âdabü’l-Manazil] ile [Miracü’l-Müştâkîn ve Minhâcü’l-Müttakîn] isimlerinde eserleri vardır. 1. eserini 985/1577 H. de yazmıştır. Ulemadan Bursalı Ahmed İbni Ali efendinin de vazifeler ve ev işlerine dair 23 fasıl üzerine tertip edilmiş [Adab-ı Mena-zil] isminde Türkçe bir eseri mevcuttur ki telif tarihi 1041 H. dir. Bir nüshası Nuruosmaniye kütüphanesinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.